Σ.Κ.Π. Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η Σ.Κ.Π.
ΟΡΙΣΜΟΣ
Η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι η πιο κοινή νευρολογική ασθένεια που προσβάλλει περίπου 100.000 ανθρώπους στη Βρετανία και 400.000 στις Η.Π.Α. Στην Ελλάδα οι πάσχοντες υπολογίζονται γύρω στους 12.000. Είναι πιο συχνή στα ψυχρά κλίματα: όσο πιο μακριά είναι κάποια χώρα από τον Ισημερινό, τόσο μεγαλύτερη είναι και η συχνότητα εμφάνισης της νόσου. Στη Δυτική Ελλάδα οι πάσχοντες αριθμούν περί τους 1.200.
ΑΙΤΙΕΣ
Ο εγκέφαλός μας μεταφράζει τα ερεθίσματα που προσλαμβάνουμε με τις αισθήσεις μας και δίνει τις εντολές, ώστε να κάνουμε τις διάφορες κινήσεις και να αντιδρούμε στα ερεθίσματα των αισθητηρίων οργάνων. Η δραστηριότητα αυτή του εγκεφάλου στηρίζεται σε ένα πολύπλοκο σύστημα επικοινωνίας των νεύρων που ξεκινάει από τον εγκέφαλο και, δια μέσου του νωτιαίου μυελού, απλώνεται σε όλα τα μέρη του σώματος.
ΤΥΠΟΙ
Η Υποτροπιάζουσα/Διαλείπουσα ΣΚΠ είναι ο πιο κοινός τύπος σε ποσοστό 85% του συνόλου των ασθενών. Χαρακτηρίζεται από υποτροπές (ή «ώσεις») κατά την διάρκεια των οποίων ο άνθρωπος βιώνει οξεία νευρολογική δυσλειτουργία, είτε με νέα συμπτώματα είτε με τα ήδη υπάρχοντα να γίνονται πιο σοβαρά. Οι υποτροπές ακολουθούνται από υφέσεις, οι οποίες είναι περίοδοι χωρίς εμφανή συμπτώματα. Η υποτροπή ορίζεται ως ένα νέο ή επαναλαμβανόμενο νευρολογικό σύμπτωμα που εμφανίζεται συνεχόμενα για 24 έως 48 ώρες χωρίς βελτίωση. Διαρκούν συνήθως μέρες έως και βδομάδες πριν να φτάσουν στο ζενίθ και να υποχωρήσουν μερικώς ή ολικώς.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Αναλόγως των βλαβών που θα προκληθούν κατά τη φάση της ώσης εμφανίζονται και ανάλογα προβλήματα. Αν για παράδειγμα προσβληθεί το οπτικό νεύρο θα εμφανιστούν προβλήματα όρασης όπως αχρωμίες, μυοψίες, δυσχέρεια όρασης. Μπορεί να υπάρξουν διαφορετικού βαθμού κινητικά προβλήματα, αισθητικά προβλήματα, οθροκυστικά προβλήματα, σεξουαλικά προβλήματα, μουδιάσματα κ.ά. Το κυριότερο σύμπτωμα που αντιμετωπίζουμε σχεδόν όλοι οι ασθενείς είναι η κατάθλιψη και η εύκολη κόπωση η οποία συνήθως αντιμετωπίζεται με αλλαγή στις καθημερινές συνήθειες – ξεκούραση, κλπ.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Δεδομένου ότι ακόμη δεν υπάρχει θεραπεία για τη νόσο, για τη διαλείπουσα μορφή εφαρμόζονται φαρμακευτικές αγωγές οι οποίες κατά κύριο λόγο τροποποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα του πάσχοντα έτσι ώστε να μειώνεται κατά ένα ιακανοποιητικό ποσοστό ο αριθμός και η ένταση των ώσεων με αποτέλεσμα ο πάσχων να έχει λιγότερες αναπηρίες και κατά συνέπεια καλύτερη ποιότητα ζωής. Οι αγωγές αυτές είναι είτε σε ενέσιμη μορφή ή σε χάπια και η αποτελεσματικότητά τους ποικίλει από ασθενή σε ασθενή. Συνήθως καμιά από τις αγωγές που υπάρχουν δεν είναι κατάλληλη για όλη τη ζωή του πάσχοντα και όταν υπάρξει ανάγκη τροποποιείται κατάλληλα αναλόγως της πορείας της νόσου η οποία πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι μοναδική για κάθε ασθενή.
Άλλα ονόματα για τη Σ.Κ.Π.
ΠΣ
Ονομάζεται και Πολλαπλή Σκλήρυνση λόγω των σκληρυμένων πλακών που εμφανίζονται σε διάφορα (πολλαπλά) σημεία του εγκεφάλου και χρησιμοποιείται κυρίως στην αμερικάνικη ιατρική βιβλιογραφία. Σήμερα υπάρχει η τάση να επικρατήσει αυτός ο όρος και όχι ο παλαιότερος γαλλικός ΣΚΠ
ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΣΗ
Λόγω του ότι η κύρια δράση της νόσου είναι η καταστροφή της μυελίνης των νευρώνων του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η μυελίνη είναι το περίβλημα του νευρώνα. Η μερική καταστροφή της κάνει το νευράξονα να μεταφέρει την πληροφορία από το ένα σημείο στο άλλο ελλιπώς ή καθόλου. Αυτή η απομυελίνωση γίνεται κατά την φάση των ώσεων. Μετά το πέρας αυτής της φάσης στην οποία συνήθως χορηγείται μεγαδόση κοριζόνης αρχίζει η διαδικασία της επαναμυελίνωσης μέχρι ενός βαθμού οπότε και υποχωρούν τα συμπτώματα (ελείμματα-ανπηρίες) που επέφερε η φάση της ώσης.
ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
Κοινή ονομασία μεταξύ των ασθενών και “σκληρυντικός” ο ασθενής.
ΣΚΠ
Ο όρος Σκλήρυνση Κατά Πλάκας δώθηκε από ευρωπαίους γιατρούς.
Έχω αναπηρία. Δικαιούμαι επίδομα;

Δεν υπάρχει αυτόνομο Επίδομα Πολλαπλής Σκλήρυνσης.*
Δίδεται επίδομα στα Άτομα που πάσχουν από Πολλαπλή Σκλήρυνση μόνο όταν οι αναπηρίες (κινητικές, ορθοκυστικές κ.λπ.) που επλήλθαν λόγω της νόσου υπερβαίνουν το ποσοστό του 67%.
Αυτό το ποσοστό αναπηρίας αποδίδεται στον ασθενή από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) στα τα οποία εξετάζεται μετά από αίτησή του.
Όσο για τη διάρκεια της αναπηρίας που δίδεται, άρα και του επιδόματος, παρόλο που η νόσος, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, είναι ανίατη, είναι από 1 έως 3 χρόνια. Στις μη αναστρέψιμες περιπτώσεις ασθενών όπου η αναπηρία τους είναι 80-90%, ισχύει εφόρου ζωής.
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλέψου τον Οδηγό Παροχών ΑμΣΚΠ εδώ…

*Το Σωματείο μας αγωνίζεται να θεσπιστεί ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ και να δίδεται αμέσως μόλις διαγνωστεί ο ασθενής με ΣΚΠ. Να του αποδίδεται ποσοστό αναπηρίας 50%. Για την επίτευξη αυτού του στόχου ασκεί πιέσεις στην πολιτεία.