Υπόμνημα ΕΕΑΣΚΠ στην Κυβέρνηση

Παραθέτουμε παρακάτω το κυρίως μέρος του υπομνήματος με τα Αιτήματα των Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας που απεστάλη στους επικεφαλής …

Υπόμνημα ΕΕΑΣΚΠ στην Κυβέρνηση Διαβάστε Περισσότερα »