Συνδρομές Μελών, Δωρεές

Για όσους θα ήθελαν να συμβάλουν στη λειτουργία της ΕΕΑΣΚΠ, μπορούν να μας στείλουν τη Συνδρομή-Δωρεά τους, στον τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου στην ALPHA BANK:
Αριθ. Λογαριασμού: IBAN GR3801405330533002101114131.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΠ

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την πολύτιμη στήριξή σας στην ΕΕΑΣΚΠ.

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ.

Για όσους θα ήθελαν να συμβάλουν στη λειτουργία της ΕΕΑΣΚΠ, μπορούν να μας στείλουν τη συνδρομή-δωρεά τους, στον τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου στην ALPHA BANK:
Αριθ. Λογαριασμού:

IBAN GR 3801405330533002101114131.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΠ

Υπενθυμίζουμε ότι το κόστος της ετήσιας συνδρομής για τα τακτικά μέλη είναι 15€ τα οποία παρακαλούνται στην αιτιολογία της κατάθεσής τους να αναφέρουν το ονοματεπώνυμό τους ή/και τον αριθμό μητρώου.

Οι δωρητές μπορούν να καταθέσουν οποιοδήποτε ποσό και παρακαλούνται να αναφέρουν το ονοματεπώνυμό τους για να καταχωρηθεί στα πρακτικά του Σωματείου.

Εκ. του Δ.Σ.