Οικονομικά Στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Ισολογισμός 2018

Ισολογισμός 2017

Ισολογισμός 2016

Ισολογισμός 2015

Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2012

IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ
ΑΠΟ 1/1/12 ΕΩΣ 31/12/12

  ΕΞΟΔΑ ΕΤΟΥΣ
ΑΠΟ 1/1/12 ΕΩΣ 31/12/12
Συνδρομές Μελών 6.660,00   Στέγαση κλπ.
Δωρεές Ιδιωτών 8.800,00   Πάγια έξοδα λειτουργίας (ΔΕΚΟ κ.λ.π.) 1.341,50
Έσοδα από δραστηριότητες (Bazaar, λαχειοφόρος) 2.062,00   Μηχανογγάνωση και Λοιπά Έξοδα Γραφείου 2.766,68
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 17.522,00   Λοιπά αναλώσιμα Γραφείου, είδη S/M 401,14
    Συντήρηση Κτηρίου (γραφείου ή εξ. χώρων) 164,19
  Γενικά Έξοδα Λειτουργίας
ΤΑΜΕΙΟ   Έξοδα Εκδηλώσεων & Δραστηριοτήτων 5.526,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2011 6.000,00   Έξοδα Διοίκησης (ταξίδια, συνέδρια), μετακινήσεις μελών, έξοδα παραστάσεως 3.439,60
ΕΣΟΔΑ 17.522,00   Δημόσιες Σχέσεις -Αρχαιρεσίες & Λοιπά έξοδα 2.077,60
ΕΞΟΔΑ (16.516,71)   Υλική Στήριξη & Οικονομική Ενίσχυση Μελών 800,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7.005,29   ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 16.516,71