Διοικητικό Συμβούλιο – Συντονιστές Περιφερειακών Γραφείων

 

Ballas Dimitris
Μαργαρίτα Καραγιώργου
Πρόεδρος
Κωνσταντίνα Κουργιαλή
Ταμίας
Δημήτριος Μπάλλας
Γενικός Γραμματέας
Μιχαήλ Σπίνος
Αντιπρόεδρος
Χριστίνα-Χρυσάφω Γιούρτη
Ειδική Γραμματέας
Κρυσταλλία Μετάνοια
Μέλος Σύμβουλος
 Zekakou Marina
Αναστασιάδης Ευστράτιος
Μέλος-Σύμβουλος
Μαρίνα Ζεκάκου
Αντιπρόσωπος Αθηνών
     
Παναγιώτης Τάτσης
Γραφείο Αγρινίου
Βασιλική Τρεχλή
Γραφείο Αιγίου
Σία Δημακοπούλου
Γραφείο Πύργου