Διοικητικό Συμβούλιο – Συντονιστές Περιφερειακών Γραφείων