Διοικητικό Συμβούλιο – Συντονιστές Περιφερειακών Γραφείων

Ballas Dimitris
Μαργαρίτα Καραγιώργου
Πρόεδρος
Κωνσταντίνα Κουργιαλή
Ταμίας
Δημήτριος Μπάλλας
Γενικός Γραμματέας
Χριστίνα Ιωαννίδου
Αντιπρόεδρος
Άννα Μπίρκου
Ειδική Γραμματέας
Βάσω Αδαμοπούλου
Μελος Σύμβουλος
 Zekakou Marina
Βασιλική Τρεχλή
Μέλος-Σύμβουλος
Μαρίνα Ζεκάκου
Αντιπρόσωπος Αθηνών
     
Παναγιώτης Τάτσης
Γραφείο Αγρινίου
Βασιλική Τρεχλή
Γραφείο Αιγίου
Σία Δημακοπούλου
Γραφείο Πύργου