Ελληνική Ένωση για την Αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας Δυτικής Ελλάδας

Το σωματείο της Ελληνικής Ένωσης γα την Αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας, ιδρύθηκε το 1992, έχει έδρα την Πάτρα και καλύπτει γεωγραφικά την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με γραφεία συντονισμού και υποστήριξης των μελών του και στις πόλεις του Αγρινίου, Πύργου και Αιγιαλείας.+

Ποιοι είμαστε

Σκοποί μας είναι η ενημέρωση για την Σ.Κ.Π., η διάδοση πνεύματος αλληλεγγύης, η συμπαράσταση με την παροχή ηθικής και υλικής υποστήριξης και η ανάπτυξη δεσμών μεταξύ των μελών, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.Ο στόχος μας βέβαια είναι η σωστή επιστημονική ενημέρωση με συντονισμένες μελέτες και έρευνες για την Σ.Κ.Π και η ουσιαστική ένταξη και αξιοποίηση των κοινωνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων των Ατόμων με Σ.Κ.Π., ώστε να παραμένουν ενεργά και παραγωγικά μέλη της κοινωνίας μας.

Καταστατικό Σωματείου…
Διοικητικό Συμβούλιο…

Τα τελευταία νέα μας
Οι τελευταίες εκδηλώσεις μας